Scroll

Bs. Trần Hữu Tâm

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Khoa Răng Hàm Mặt Đại Học Y Dược Cần Thơ, 2001
  • Chứng chỉ: Fellow Ship ICOI (Hội Chuyên gia Implant Quốc Tế), Đào tạo liên tục Implant, 2010
  • Chứng chỉ: Đào tạo Implant của Đại Học New York, 2009 – 2010
  • Chứng nhận: Đào tạo liên tục về phục hình trên Implant của Hội cấy ghép Nha Khoa TP.HCM (HSDI)
  • Thành viên Hội Cấy Ghép Implant Quốc tế (ICOI), Hội Cấy Ghép Nha Khoa TP.HCM (HSDI)
  • Tham dự hội nghị Nha Khoa Quốc Tế ADA (Hiệp hội Nha Khoa Hoa Kỳ)
  • Huấn luyện nâng cao phục hình trên Implant của Hội cấy ghép Nha Khoa TP.HCM (HSDI)
  • Kinh nghiệm: hơn 15 năm, công tác tại Nha khoa 2000, Nha khoa Nha Việt

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ